Szombaton lesz a középiskolai felvételi – ilyen szigorú szabályok mellett írhatják meg a diákok a sorsdöntő feladatsorokat

Megosztás

Rengeteg tanuló számára sorsdöntő nap lesz január 23-a, írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük, ami alapján eldől számukra, hogy melyik középfokú oktatási intézménybe veszik fel. A járvány miatt ez csak részben fog hasonlítani akár a tavalyi felvételire is, szigorú megkötéseknek kell eleget tenni, ebből néhány kissé meglepő.

Az Oktatási Hivatal saját honlapján tette közzé, milyen szabályokat kell betartani szombaton, illetve a pótfelvételi időpontjában.

“A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi hatóságok
állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések
Az írásbeli vizsgák lebonyolításában:

 1. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek.
 2. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne
  csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
 3. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek használata fontos
  a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a
  vizsgázók figyelmét is.
 4. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m távolság
  biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. Kérjük, a vizsgabeosztásakor és az ülésrend
  kialakításakor erre kiemelt figyelemmel legyenek.
 5. A feladatlap csomagok összeállítása után, a kiszállítási eljárás során a feladatlapok biztonságos
  felhasználásához szükséges várakozási idő már bizonyosan eltelik, így a feladatlap csomagok a mérés
  eljárásrendjében foglalt időpontban biztonságosan felbonthatók. így a tanulók elé kerülő feladatlapok
  biztonságosak lesznek.
 6. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a
  hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra
  csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.
 7. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára
  ajánlott, de nem kötelező.
 8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor a helyi sajátosságoknak megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell,
  hogy annak során csoportosulás, sorállás ne alakuljon ki.
 9. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után se
  csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.
  A vizsgadolgozatok javításakor:
 10. Javasolt, hogy a vizsgadolgozatokat, azok beszedése után a vizsgaszervezők másnap reggelig zárják el. Ha a
  javítandó dolgozatok nagy mennyisége miatt úgy döntenek, hogy a javítást még a vizsga napján megkezdik,
  akkor a javító tanárok számára a maszk és a védőkesztyű viselése feltétlenül javasolt.
 11. Amennyiben a javítás során egy teremben több javító tanár személy is tartózkodik, a javító tanárok számára a
  kézfertőtlenítést, valamint a megfelelő távolság betartásának lehetőségét biztosítani kell, a védőmaszk viselése
  ajánlott.
 12. A javító tanárok számára a dolgozatok elektronikus továbbítása is lehetséges.
  A vizsgadolgozatok megtekintésekor:
 13. Ügyelni kell arra, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások.
 14. A megtekintés során az intézmények munkatársai számára a biztonságos távolság megtartása, valamint a
  védőmaszk viselése feltétlenül javasolt.
 15. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként
  lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Emellett – ahol ehhez a feltételek
  megteremthetők – megengedett a vizsgadolgozat beszkennelése és elektronikusan elküldése a vizsgázónak.
  Kérjük továbbá a vizsgaszervezőket, hogy vizsgahelyszínenként lehetőség szerint gondoskodjanak legalább egy
  vizsgaterem és felügyelői létszám szükség szerinti bevonásáról arra az esetre, amennyiben valamely vizsgacsoportot
  előre nem látott okok miatt két részre kellene bontani.
  Oktatási Hivatal”

Hozzászólások

Related posts