Etikai és függetlenségi alapelvek

A Borsod24 és a Szol24 munkatársai vallják és magukénak tudják az általános újságírói szakmai és etikai szabályokat, munkájuk során ezek figyelembe vételével járnak el. 

Az alapelvek kialakításánál a Magyar Újságírók Országos Szövetségének etikai kódexét tartjuk magunkra nézve kötelezőnek, ez az alábbi linken olvasható: https://muosz.hu/kodexek/ujsagiroi-etikai-kodex/

Cikkeinkben gondosan, jól érthetően jelezzük, melyek azok az információk, amelyeket tényként, alapos ellenőrzést követően hoztunk nyilvánosságra.
Védjük a forrásainkat, ez elsődleges, kiemelt szempont előttünk, és elvárás magunkkal szemben. Informátoraink ugyanis sok esetben különféle kockázatokat vállalnak azzal, hogy a munkánkat segítik. Éppen ezért lehetséges, hogy nem egy esetben névtelenséget kérő forrásokra is hivatkozunk.

Elismerjük, ha hibázunk, a hibákért vállaljuk a felelősséget, azokat kijavítjuk.

A Borsod24 és a Szol24 független újság, ami nem értékfüggetlenséget jelent, hanem azt, hogy az újságban megjelent tartalomért teljes egészében a szerkesztőség felel, teljes egészében a szerkesztőség döntésén múlik az, hogy milyen hírt, tényt, cikket, véleményt jelenít meg. Minden egyes cikk (kivéve a szöveges vagy képi hirdetéseket) a szerkesztőség döntése, és kizárólag a szerkesztőség tagjainak a döntése alapján kerülhet be az újságba. 

A tartalomba, annak előállításába, műfajába, módjába semmilyen módon nem szólhat bele, nem befolyásolhat külső szereplő, sem magánszemély, sem szervezet, sem cég, sem hirdető, sem támogató, sem politikai párt vagy politikai szervezet. A felelősséget a lap kiadásáért felelős személy vagy személyek és a tartalomelőállításért felelős személy (felelős szerkesztő és/vagy főszerkesztő) viseli kiemelten és elsősorban. 

A kiadó a működésének biztosításához együttműködik más újságíró szervezetekkel, magánszemélyekkel, cégekkel és hivatalokkal, nem kormányzati szereplőkkel, civilekkel, alapítványokkal. Pályázik és fogad el támogatást hazai és küföldi szervezetektől, médiatámogatóktól. 

A Borsod24 és a Szol24 emellett mikoradományokból, az olvasók önzetlen támogatásából működik, illetve fogad és közöl hirdetéseket, amelyekből szintén származik bevétele.

A lapok szerkesztősége valamint a kiadó elkötelezett a független működés mellett, csak és kizárólag olyan szervezettel, hivatallal, intézménnyel, más médiaszereplővel vagy közszereplővel működik együtt, és olyan szervezettől, cégtől, intézménytől hajlandó pályázati vagy közvetlen támogatást, adományt elfogadni, amely ettől függetlenül is tiszteletben tartja a szerkesztőség elkötelezettségét a szakmaiság és független működés iránt, és semmilyen módon nem kíván és nem próbál beleszólni, belefolyni a lap tartalmi működésébe, cikkeibe, irányultságába.