Élettelen tanár-diák „életpályamodell”

Megosztás

Hegedűs Andrea különvéleménye a Borsod24 olvasóinak

Az új kormányban nem lesz oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi, szociális minisztérium. A legégetőbb szakterületekkel kizárólag gazdasági és politikai alapon akarnak foglalkozni, vagyis egyre súlyosabbá válnak ezen társadalmi csoportok problémái.

A közoktatási intézmények és a pedagógusok önállóságát csorbítják, a béreket nem növelték a minimálbérrel arányosan. A szakma iránti motiváltság eltűnt, hatalmas a túlterheltség pedagóguson és diákon egyaránt. A tanárhiány a pálya legsürgetőbb problémája, mellyel nem „tegnap”, hanem már „tegnapelőtt” is késő lett volna foglalkozni. Ki fog a katedrára lépni pár év múlva? Egy-egy kisváros tantestületében 4-5, faluhelyeken ennél több üres álláshelyet „tolnak” maguk előtt a pedagógusok tanévről tanévre. Reggeltől késő délutánig a saját óráikon túl a nem létező „szellemkollégák óráit” helyettesítik.

Amíg a fideszes kormányzat leereszkedő gőggel és cinikummal azt tervezi, hogy melyik kül- és belföldi nyaralóparadicsomot válassza pihenési célként, addig a pedagógustársadalom legfeljebb arról gondolkodhat, hogy a még megmaradt tenyérnyi balatoni szabadstrandon merjen-e bevállalni egy pár napos pihenést. Arról nem is beszélve, hogy a mélyszegénységben levő gyermekek a magyar tengert csak tankönyvekből ismerik.

Tudomásul kell vennie az Orbán-kormánynak, hogy az oktatásról nem a tankerületek beszámolóiból, vagy az általuk kinevezett részrehajló intézményvezetőktől kell tájékozódniuk. Folyamatosan elodázzák az érdemleges párbeszédet a minőségi oktatásról.

A pedagógusok nem hobbiból sztrájkolnak kockás ingben, hanem mert jelezni kívánják, hogy baj van. A vészcsengő folyamatosan szól.

A jó oktatási rendszer és tanterv – nem a NAT-ra gondolok – ideális tankötelezettségi korhatárt szab meg és mai kor elvárásaira készíti a jövő generációját.  

A pedagógus életpálya ne a kényszerű szak-, és tanfelügyeletről, portfólióírásról, bérfeszültségekről, „kulcskompetenciákról” szóljanak, hanem a gyermekekre fordított értékes idő legyen domináns. Nincs jövő minőségi oktatás nélkül! Nincs minőségi oktatás megbecsült pedagógus, és harmonikus lelkületű, kiegyensúlyozott diák nélkül.

A szabad és nyitott oktatási struktúrában tanulja meg a fiatal, mi is a valódi demokrácia és a mostaninál fejlettebb, igazságosabb és békés társadalmat tudjon építeni felnőttként.

A mai magyar oktatási rendszer erre alkalmatlan, és ennek a kormányzati analfabetizmus az oka.

Related posts