Megbízási szerződés – A legfontosabb tudnivalók 2024-ben!

Megosztás

Mindennapjaink során rengeteg alkalommal találkozunk különféle szerződéstípusokkal, melyek közül az egyik leggyakoribb a megbízási szerződés. E szerződéstípus legfontosabb önállósult formái az ügyvédi és az orvosi megbízás. Rendkívül változatos felhasználású szerződéstípusról beszélhetünk, mely kapcsán igen sok tévhit kering a köztudatban. Következő cikkünkben megvitatjuk, hogy mi az a megbízási szerződés, de kitérünk típusaira és tartalmára is. Reméljük, hogy cikkünk segít eligazodni ebben a jogi útvesztőben, illetve megválaszolja a kérdéseket a téma kapcsán.

Mi a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés egy olyan típusú szerződés, amelyben a szerződő felek egy, a dokumentumban megállapított, valamint szigorúan körülhatárolt tevékenység elvégzésében egyeznek meg.

A szerződésben a következő feleket vehetjük számba:

 • a megbízót
 • a megbízottat

Értelem szerint a megbízott fogja elvégezni a megbízó által kijelölt feladatot, amelynek maga a megbízási szerződés ad keretet.

Díjfizetés

Az ügy természetétől függ, hogy a megbízási szerződés magában foglal-e díjfizetési kötelezettséget, vagy a tevékenység vállalása a közös megegyezés alapján ingyenes. A megbízó köteles azonban a megbízott költségeit megtéríteni, amennyiben ez a kérdés felmerül.

Bizalmi kérdés

A megbízási szerződés egyik kulcsfontosságú tényezője a bizalom: a megbízottnak a legjobb képességei szerint kell elvégeznie a feladatot, ugyanolyan színvonalú munkavégzéssel, mintha saját ügyében járna el.

Megbízói jogkör

A megbízó széleskörű utasítási joggal rendelkezik. Az utasítási jog szerint a megbízó utasíthatja a megbízottat a megbízási szerződés kritériumainak teljesítésére, a pontok betartására. A megbízottat a szerződés és a megbízó kérései kötelezik a munka szakszerű elvégzésére.

A megbízási típusú szerződések

 • a megbízási szerződés
 • a bizományi szerződés
 • a szállítmányozási szerződés
 • a közvetítői szerződés
 • a bizalmi vagyonkezelési szerződés (bizomány)

Tartalma

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései diszpozitív módon vonatkoznak a megbízási szerződés tartalmára, vagyis a különféle megbízási szerződések kritériumai a feladattól függően szabadon alakíthatóak a felek megegyezése alapján.

Tartalmi elemei:

 • A felek azonosítására szolgáló adatok.
 • A megbízás időtartama: határozott és határozatlan idő.
 • A megbízás díja: akkor is jogosult a megbízott a díjra, ha a munka legjobb tudás szerinti elvégzése nem vezet a várt eredményre. Ingyenes megbízási szerződés esetében a megbízott nem kér ellenszolgáltatást munkájáért.
 • A felek jogai, kötelezettségei: a megbízott köteles a munkát legjobb tudása szerint elvégezni. A megbízó reális kérésekkel fordul a megbízotthoz, a megbízott a folyamat lépéseiről, a megbízás teljesítéséről a megbízó kérésének megfelelően tájékoztatja őt.
 • A szerződés megszüntetésének feltételei: a megbízási szerződés idő előtti megszüntetése esetén a megbízót kötelezhetik díjfizetésre feladatellátási költségek címén.
 • A szerződés megszűnése: a megbízott halála esetén a szerződés megszűnik, míg a megbízó halála esetén nem szűnik meg kivéve a személyéhez kötött feladatot.
 • Felmondás: a szerződést a megbízott és a megbízó is bármikor felmondhatja, melyet előbbi tekintetében az „alkalmatlan idő”, mint megbízóra hátrányos körülmény befolyásol, amikor is felmondással okozott kárt meg kell térítenie. Ha nincs alapos oka a szerződés felmondásának, akkor a megbízó kártérítésre kötelezhető.
 • Szerződésszegéssel járó szankciók
 • Egyéni preferenciák szintén kialakíthatóak a felek egyetértése esetén.

Szerzi segítség

A megbízási szerződés elkészítése rendkívül bonyolult, illetve nagyon sok hibalehetőség is fennáll készítése közben. Ezen buktatók kiküszöbölésére hoztuk létre a Szerzi platformonmegbízási szerződés okosdokumentumot, amellyel pár perc időráfordítás után egy naprakész, hiteles dokumentumot kap kedvező áron.

Amennyiben további kérdése merülne fel, akkor a Szerzi platform regisztrált ügyvédei készséggel rendelkezésére állnak online jogi tanácsadás keretében.

Kapcsolódó cikkek