Fogyatkozik Miskolc: közel 600 fővel kevesebb gyerek várható az óvodákban

Megosztás

A miskolci közgyűlés tavaly döntött az önkormányzati óvodák egy intézménybe vonásáról, vagyis a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI) létrejöttéről. Az új óvodai struktúra kialakításakor az első nevelési évben a csoportok és intézmények számában változás nem történt. Azonban a következő nevelési évek előkészítésekor már racionalizálást látták szükségesnek. Miskolc MJV Önkormányzatának közleménye szerint ezt több ok is szükségessé teszi:

A várhatóan csökkenő gyermeklétszám, a nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok nagy száma, illetve – az egyéb városokban is tapasztalható – szakember-utánpótlás hiánya is megkerülhetetlen tényezőkké váltak.

A racionalizálás mellett szól az is, hogy az óvodák csoportjai között egyenlőtlenségek tapasztalhatók: míg egyes helyeken az átlag csoportlétszám 16-18 fő körüli, addig máshol 26-29 fővel működnek csoportok.

Az óvodai csoportok számáról tegnap hozott döntést az Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Az előterjesztés a MIÓVI intézményvezetőjének adataira, javaslataira épült, ami szerint

az idei és a következő nevelési évre beiratkozók száma közel 600 fővel lesz kevesebb,

ezentúl a 2022/2023-as nevelési évben 24 óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és 4 dajka nyugdíjba vonulása várható, továbbá még 14-en egyéb okok miatt hiányoznak a rendszerből.

A megállapítás szerint a jelenlegi csoportszámok fenntartása esetén a pedagógushiány veszélyeztetheti a biztonságos feladatellátást. Az ország számos nagyvárosához hasonlóan Miskolcon is nehezen tölthetők be az üres óvodapedagógusi álláshelyek a szakemberhiány miatt.

A fenti adatok alapján a MIÓVI intézményvezetője 16 óvodai csoport „ideiglenes” bezárására és 2 óvodai csoport megnyitására tett javaslatot,  így összesen 14 óvodai csoporttal kevesebb csoportban fogadják  a következő nevelési évtől, azaz 2022. szeptember 1. napjától  a gyermekeket.

A jelenleg működő 173 csoport száma 159-re csökken. 

A csoportok átlaglétszáma így 20-22 fő lesz. Egyes óvodákban, azok területi elhelyezkedése és a körzetben élő gyermekek magas száma miatt ettől magasabb csoportlétszám várható, éppen ezért külön döntés született ezen óvodák tekintetében az óvodai csoportokban a maximális létszám legfeljebb 20 %-kal történő túllépésének engedélyezéséről.

Míg óvodapedagógusokból hiány van, a nevelést segítő munkatársak, dajkák és pedagógiai asszisztensek tekintetében a csoportok számának csökkenése sajnos  10  dajka és 3 pedagógiai asszisztens munkaviszonyának megszűnésével jár együtt. Az önkormányzat saját bevallása szerint igyekszik segítséget nyújtani más területen történő elhelyezkedésükhöz, bár azt nem részletezték, hogy ez pontosan milyen módon teszik.

Képünk illusztráció

Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Most értékes nyereményeket is begyűjthet!

Related posts