Íme a részletek, így pályázhatunk napelemes támogatásra

Megosztás

Fűtés- és energiagazdálkodási korszerűsítésre pályázhatunk, de természetesen jócskán vannak feltételek.

A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE KITETT PÁLYÁZATI VÁLTOZATHOZ KÉPEST – FELTEHETŐEN A BEÖZÖNLŐ RENGETEG LAKOSSÁGI/SZAKMAI HOZZÁSZÓLÁS HATÁSÁRA IS – VANNAK FONTOS VÁLTOZÁSOK, PONTOSÍTÁSOK A PÁLYÁZATBAN.

A végleges szabályok tehát országosan az alábbiak lettek:

 • Az RRF- 6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás: (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY (2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Itt a második cél az eddigi változatban még ez volt: „Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása”, tehát a pályázati cél is lényegesen változott.
 • Pályázók köre: az adott ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkező (haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő!) nagykorú természetes személy(ek egyike) adhat be kérelmet, de ehhez van egy jövedelmi korlát. Csak akkor adhat be kérelmet, ha az ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkező személy(ek) 2020. évi adóbevallásban szereplő együttes jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a 4,85 millió forintot. Fontos, tehát, hogy a tulajdonosokat kell figyelembe venni (a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosokat) és így az állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel oda bejelentettek számával nem kell számolni az egy főre jutó jövedelemnél.  
 • Mindez azt jelenti, hogy a 4,85 millió forint/fő korlát nem változott, de a kiírásban számos pontosítás van a jövedelmi korlát során figyelembe vehető körülményekre (pl. nyugdíj is jövedelemnek minősül, és akinek nem volt 2020-ban jövedelme, nem szerepeltethető a képletben a nevezőben). Az öröklési és adásvételi, illetve ajándékozási kérdéseket is tisztázza a kiírás végleges verziója.
 • Két nagyon fontos újítás is van a benyújtott pályázatok tartalmi értékelése terén, ami jócskán megváltoztathatja az eddigi elképzelésekhez képest a pályázati esélyeket. Egyrészt ugyanis az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint plusz pontszámok kaphatók (nincs gyermek: 1 pont, 1 gyermek: 2 pont, 2 gyermek: 3 pont, 3 vagy több gyermek:4 pont). Másrészt az is számít, hogy a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan hol fekszik az országban: ha nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont, ha csak kedvezményezett járás: 2 pontot kap, ha viszont fejlesztendő járásnak minősül (még nagyobb rászorultsági fok a térség adottságai alapján), akkor 3 pontot kap.
 • Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100% (ebben nincs változás), az elnyerhető támogatás a napelem tetőre szerelésekor (fenti első cél) legfeljebb bruttó 2 900 000 forint lehet (az eddigi kiírásban 2 896 108 forint szerepelt), a fenti második cél esetén legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft (az eddigi kiírásban 11 559 214 Ft volt). Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.
 • Támogatásban várhatóan 34 920 család részesül, és ebből a második fejlesztési célra (komplex) várhatóan 11600 család kap majd pénzt. Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani (ezekben nincs érdemi változás).

Pontozás és döntéshozatal

A felhívás 51. oldalától látható egy táblázatban, hogy milyen tartalmi értékelési szempontoknak kell megfelelni és a fenti két nagy újítás (gyermekek száma és járás helye) alapján azt is látszik, hogy a kapható maximális pontérték 7 pont. Ezután azt rögzíti a szabályrendszer, hogy

Azok a pályázatok részesülhetnek támogatásban, amelyek a tartalmi értékelésen minden értékelési szempontra megfelelt vagy nem releváns minősítést kapnak. Az egyes szakaszokra benyújtott pályázatokat a tartalmi értékelésen kapott pontszám alapján csökkenő sorrendbe szükséges rendezni.

Azt is rögzíti a szabály, hogy “A rendelkezésre álló támogatási keretet a tartalmi értékelésen minden szempontra megfelelt vagy nem releváns minősítést kapott pályázatok között szükséges felosztani, a pontszám szerint felállított sorrend alapján.” Fontos tudni, hogy “A nem megfelelő energia- és költséghatékonyságú pályázatok elutasíthatóak. A pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, több döntési körben kerülnek támogatói előterjesztésre.”

Sok kérdésre választ kaptunk

A társadalmi egyeztetésre beérkezett kérdések sokaságára ad a végleges szabályrendszer pontosító/megerősített válaszokat, így például:

 • Nem nyújtható támogatás teljes társasház korszerűsítésére (társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására); ez eddig nem volt benne a kizáró feltételek között.
 • Bár sok kérdés vonatkozott erre, de a végleges kiírás rögzíti, hogy nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére.
 • Ugyanígy azt is világosan rögzíti a végleges szabályrendszer, hogy nem nyújtható támogatás ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg. Ez tehát azt jelenti, hogy ha az Otthonfelújítási támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény keretében már elnyert ugyanilyen célú támogatással ezt a támogatást nem lehet elnyerni, de ha ezekben a programokban más célt valósít meg a pályázó, akkor mehet a kettő párhuzamosan. Sok kérdésre fontos üzenet az is, hogy „nem lehetséges továbbá már lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre cserélni, vagy már létesített napelem kapacitását növelni” ennek a támogatásnak a keretében.
 • Nagyon fontos új tiltó feltétel, miszerint nem nyújtható támogatás azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek.
 • Szintén új tiltó feltételek, hogy nem nyújtható támogatás a hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésére, illetve talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán. Utóbbit nagyon sokan kérdezték a társadalmi egyeztetés során, de ezek szerint kizárólag a tetőre telepített napelemre lehet támogatást kapni.
 • Sok kérdés vonatkozott arra, hogy a melléképület, garázs tetejére szerelt napelem rendben lenne-e és úgy tűnik, hogy igen, egyedül a talajra szerelt napelemet nem támogatják. Fontos: figyelni kell arra, hogy “kizárólag lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható”, de aztán a műszaki elvárások között már azt is rögzítik: “Mind a 2.1.1, mind a 2.1.2 pont esetében a napelem-panelek mindazon épület tetőszerkezetére helyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók, társasház esetén pedig a társasház épületének tetejére történhet az elhelyezés. A napelem lapostetőre történő elhelyezése elfogadott, talajra telepítés nem támogatható.”

További részletek a Portfolio.hu cikkében olvashatók.

Related posts