Vasgyári program

Megosztás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program” című TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 jelű projektjének célja a leszakadással veszélyeztetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozások alapját a vasgyári városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók bővítése képezte. A projekt a Széchenyi 2020 programban valósult meg, 837 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból.

A projekt egyik alapvető célja a lakhatási körülmények javítása volt, így az érintett területen összesen 42 db önkormányzati szociális bérlakás felújítására, valamint hat társasház osztatlan közös tulajdonú részeinek felújítására került sor.

A Vasgyárban a 42 lakásból 2018. december 1-ig 10 lakás felújítása történt meg, a fennmaradó 32 lakás felújítása 2022 szeptemberében ért véget. A beavatkozások helyszínein a lakások általános felújítására került sor, fürdőszobák és WC – k kerültek kialakításra, nyílászáró cserének és külső hőszigetelésnek köszönhetően a szigetelt épületek energetikai besorolása javult, a lakások komfortfokozata nőtt.

A projekt részeként valósult meg a közösségi térként funkcionáló, Vasgyári út 24. szám alatt található Vasgyári Közösségi Ház részleges felújítása, mely magában foglalta a telket körülvevő kerítés és park megújítását is.

A projekt utolsó eleme a Kabar utca 42-56. szám alatt található lakóingatlanok megszűntetése, itt 38 db rossz állapotú, korábban szociális bérlakásként működő épületek elbontására került sor. Az ingatlanok állapota felújításra már nem volt alkalmas, elsődleges cél volt az itt élők elköltöztetése, minőségibb életfeltételek megteremtése, mely a 42 db bérlakás felújításával valósult meg.

A projekt 100 százalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolódó cikkek