Közel hét milliárd forintos támogatást kap Sátoraljaújhely, Mikóháza és Alsóregmec

Megosztás

A Széchenyi 2020 program keretében Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Mikóháza Községi Önkormányzat, Alsóregmec Község Önkormányzata 6,713 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 azonosító számú projekt megvalósítására – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A beruházás összesen 7,463 milliárd forintból valósul meg, amit 89.957281%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Mikóháza Községi Önkormányzat, Alsóregmec Község Önkormányzata részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító telep 2002-ig csak Sátoraljaújhely (városrészek nélkül) szennyvizét fogadta, 2002-ben az agglomerációban lévő települések rácsatlakozását követően a tisztítási technológia csak kismértékben került fejlesztésre, az iszapkezelési technológia fejlesztés nélkül maradt. A szennyvíztisztító telep jelenlegi tisztítási és iszapkezelési technológiája nem alkalmas a regionális feladatok ellátására. A sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító telep szerves-anyagra vonatkozóan határterhelésen van, a működő műtárgyak állapota műszakilag nem megfelelő. A műszaki állapot leromlott állapota miatt havária bekövetkezhet, ezért műszaki vízbiztonsági szempontok miatt is szükséges a telep fejlesztése.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében szükséges a telepen lévő mechanikai tisztítás hatásfokának javítása (homokfogó cseréje), kiegészítése zsírfogóval. Ezzel a biológiára jutó szennyvíz szennyezettsége is csökken. Az utóülepítő kapacitása kicsi, bővítése üzembiztonsági szempontból is szükséges. A tisztítás-technológia eleveniszapos oxidációs mélylégbefúvásos technológia, denitrifikációval, biológiai és vegyszeres foszfor-eltávolítással.

A biológiai tisztítósor előtt előülepítő üzemel. Ezen a technológiai soron nem szükséges módosítani, azonban a mechanikai tisztítást fejleszteni szükséges, gépi tisztítású durva ráccsal, valamint egy új homokfogóval és zsírfogóval.

Hálózatfejlesztési oldalról a tervezett fejlesztés tartalmaz teljesen új építésű szakaszokat, a meglévő hálózaton elengedhetetlenül szükséges átépítéseket (a meglévő hálózat átmérője nem megfelelő, nem képes a keletkező szennyvizeket elvezetni), valamint rekonstrukciós elemeket.

„Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című projekt elszámolható összköltsége 7 462 642 518 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 6 713 190 301 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Related posts