Változott a hulladékról szóló törvény: érinti a magánszemélyek ingatlanon való szemétfelhalmozását is

Megosztás

A márciusi nagy, koncessziós átalakítás után nemrég újabb kiigazításon is átesett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) – írta meg a dontwasteit.hu. Legutóbb az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény módosította a Ht.-t.

A magánszemélyek ingatlanon való hulladékfelhalmozását korlátozza az az új passzus, amely kimondja, hogy “természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb 3 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó és nem építési és bontási hulladék, valamint legfeljebb 10 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő építési és bontási hulladék gyűjthető.”

Többek között módosult a koncesszor részére járó díj: immár nem szerepel, hogy a koncessziós társaság környezetvédelmi termékdíjból, a visszaváltási rendszerrel összefüggő díjakból, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből származó bevételekből való részesedésének mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter állapítja meg.

Egyszerűsödött ugyanakkor a díj: “A koncessziós társaságot illető ellenszolgáltatás összetevői a közszolgáltatási díj, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj, továbbá a koncessziós társaság tulajdonába kerülő hulladék értékesítéséből származó árbevétel.”

Kikerült a jogszabályból, hogy az állam megtéríti a koncessziós társaság számára az indokolt költségek bevételekkel nem fedezett részét és hogy az állam és a koncesszor hat évente elszámolnak egymással és a többletbevételt a koncesszor az államnak megfizeti. Bekerült azonban, hogy “A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység általános gazdasági érdekű szolgáltatás.” Ez gyakorlatilag az európai uniós terminológia a közszolgáltatásra.

További részletek a változásokról a dontwasteit.hu cikkében.

Kapcsolódó cikkek