Válaszolt a Miskolci Cementgyár ügyében a bíróság

Megosztás

A Zöld Kapcsolat Egyesület még 2016. december 14-én keresetlevelet nyújtott be a környezetvédelmi hatóság által a cementgyár számára kiadott egységes környezethasználati engedély (EKHE) ellen, melyben a légszennyezettségi adatok elégtelenségére és hiányos voltára és a védőtávolság hiányára utaltak, valamint vitatták, hogy az alaphatározat módosítására irányuló eljárást és a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás egyesítését, így az alaphatározat módosítására van-e jogi lehetőség.

Álláspontukat több mint 2000 miskolci lakos is támogatta petíció aláírásával.

Ezúton tájékoztatjuk a közvéleményt arról, hogy a Miskolci Törvényszék 2021.02.09-i határozatában megállapította, hogy Zöld Kapcsolat Egyesület által a hejőcsabai cementgyártás ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal ellen indított perben, „az eljárásjogi kifogások megalapozatlanok voltak, az ügy érdemére kiható eljárásjogi jogsértés nem volt feltárható”. Ezen túlmenően kötelezte az egyesületet csaknem 600 ezer forintnyi perköltség, illetve illeték megfizetésére.

– közölte az egyesülettel a bíróság.

A bíróság ítélete szerint a közigazgatási perben a felperesi konkrét tényállítások alapján az ezzel összefüggésbenmegjelölt konkrét jogsérelmek felülvizsgálatát végzi. Az EKHE kérelem kapcsán indultközigazgatási perben nincs lehetőség általánosságban a védőtávolság, a légszennyezettségmértékének meghatározására és további mérések elvégzésére szakértőt kijelölni, amennyiben nincsehhez konkrét tényállítás és jogszabálysértés megjelölve.

A Zöld Kapcsolat kérésének ellenére a bíróság mellőzte a szakértő kirendelésére benyújtott indítványt. Az ítélet szerint

„a becsatolt iratokból egyértelműen megállapítható, hogy az engedélyezett tevékenység nélkül is terhelt az érintett terület levegő minősége. A szálló por immisszióhoz a cementgyár korábban sem járult hozzá jelentősen, valamint a gyár leállítását követően sem volt számottevő szálló por immisszió csökkenés megállapítható a releváns két miskolci mérőállomáson.”

Ezzel szemben dr. Steiner Ferenc környezetvédelmi igazságügyi szakértő 2021. február 9-i nyilatkozatában leírta, hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan év, amikor a levegővédelmi követelmények Miskolc tekintetében teljesültek volna, s a kibocsátás levegőminőségre vonatkozó hatásai a HCM 1890. Kft. által 2015-ben benyújtott tanulmányból nem voltak megismerhetők.

„Nyilatkozom, hogy e két kérdésben a tényállás tisztázása nem történt meg, így a hatósági döntés nem (volt) kellően megalapozott.”

– közölte az igazságügyi szakértő.

Sajnos ebben a közérdeklődést s közérdek szempontjából jelentős horderejű ügyben a Miskolci Törvényszék a veszélyhelyzetre tekintettel a tárgyaláson kívüli elbírálásról, tárgyaláson kívül járt el. Bár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020 októberében egyesületünk oldalán beavatkozás iránti kérelmet nyújtott be, a bíróság azonban „közvetlen jogi érdek hiányában” ezt a kérelmet is elutasította. Megállapította, hogy „A hatóság az EKHE engedélyben előírta az immisszió mérések lefolytatását, tehát a 6 hónapos próbaüzem előtt, illetve alatt lesz mód az immisszió mérések elvégzésére.”

– írta a Zöld Kapcsolat Egyesület.

Az egyesület mélyen csalódott a bírósági ítélet miatt.

Kiemelték, hogy az Európai Bíróság 2021. február 3-i ítéletében kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat és többek között azt is felrótta, hogy a Sajó-völgyben környezeti levegőszennyezés rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket, a túllépés a figyelmeztetések ellenére, rendszeresen és tartósan továbbra is fennáll.

Jelen ítélettel kizártnak tartjuk, hogy Magyarország az uniós elvárásoknak megfelelően „a lehető leghamarabb teljesíteni tudja”az ítéletben foglaltakat.A fentiekre tekintettel egyesületünk kezdeményezni kívánja a sérelmesnek tartott ítélet kúriai felülvizsgálatát.

Az ítélet és szakértői nyilatkozat szövege elérhető a Zöld Kapcsolat honlapján:

Hozzászólások

Related posts