Online Játékok Alkalmazása A Pszichoterápiában

Megosztás

A pszichológia és a pszichoterápia hallatán Magyarországon az emberek többsége azonnal mentális betegségekre gondol, pedig időnként teljesen egészséges embereknek is érdemes terápiás segítséget igénybe venniük különféle magánéleti nehézségek, vagy traumák leküzdésére. A klasszikus frontális beszélgetés helyett egyre jobban hódítanak az alternatív terápiás formák is. Az online játékokból ma már több van, mint számolni lehet. Többjátékos lövöldözős játékok, stratégiai játékok, Ice Casino no deposit bonus és hasonló online kaszinók, internetes kártyajátékok, stb. Többek között a különféle videójátékokat is egyre gyakrabban használnak terápiás célokra.  Hazánkban azonban a pszichológiai segítség kérése továbbra is tabunak számít. Pedig Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egyre jobb és hatékonyabb módszereket dolgoznak ki arra, hogy hogyan lehet teljesen egészséges, családos, dolgozó, baráti körrel rendelkező hétköznapi embereket átsegíteni életük 1-1 nehezebb szakaszán, már akár néhány terápiás foglalkozással is. Tovább olvasva érdekes összefüggéseket tudhatsz meg arról, hogy hogyan segíthetnek a videójátékok a kiégés, magánéleti problémák és traumák leküzdésében.

A Kommunikációs Akadályok Lebontása

A pszichológia során az egyik legelső és sokszor egyben a legnagyobb nehézség is, hogy a személy, akinek valamilyen segítségre van szüksége nem mer segítséget kérni vagy nem mer beszélni a traumáról. Amikor valamilyen trauma ér bennünket, akkor az agy természetes védekezőreakciója az, hogy az eseményeket megpróbálja jó mélyre eltemetni és inkább nem is gondolni rá. Kisebb nagyobb traumákat így is fel lehet dolgozni, hiszen idővel ezek feledésbe merülhetnek, azonban személyfüggő, hogy ki mennyire tud a pszichés traumákkal segítség nélkül megbirkózni. A fel nem dolgozott vagy rosszul feldolgozott problémák később viselkedési zavarok formájában törhetnek fel a felszínre, vagy egyéb módon okozhatnak kellemetlenséget az adott személynek a mindennapi élete során, például szorongás vagy valamilyen fóbia formájában Ez nem csupán a gyerekek, hanem a felnőttek esetében is igaz. Fontos tehát, hogy az illető, akinek pszichológiai segítségre van szüksége, tudjon beszélni az őt ért traumáról.

A páciens és a terapeuta közti bizalmi kapcsolat kiépítése és a kommunikációs gátlások lassú, fokozatos leépítése nagyon fontos része minden terápiának. Egyeseknek, különösen a gyerekeknek mindez azonban nehezebben mehet. Ilyenkor sokat segíthet az, ha az illető a beszéd közben valamilyen számára szórakoztató tevékenységre fókuszál, amely segít feloldani benne a gátlásokat. A különféle társasjátékok és egyre gyakrabban az online játékok is sokszor használatosak erre a célra, különösen gyermekek esetében. A játékban való elmerülés segít eltompítani a trauma felidézésével kapcsolatos negatív érzéseket és az ebből fakadó akadályokat, így a páciens könnyebben tud beszélni a traumáról és könnyebben kezdi el feldolgozni azt.

Kreativitás, helyzetfelismerés, emlékezet

Az online játékokat és a videójátékokat még mindig nagyon sokan negatív előítéletekkel sújtják, pedig egyre több kutatás objektívan is megállapítja azt, amit sokan már évtizedek óta hangoztatnak. A videójátékokon keresztül számos emberi tulajdonság és szellemi képesség aktívan fejleszthető. Egyre többször használnak például a kutatók kifejezetten készségfejlesztő célra kifejlesztett videójátékokat tanulási nehézséggel vagy szellemi hátránnyal küzdő gyermekek felzárkóztatására. Játékos módon tanulni azonban nem csupán a gyermekek, de a felnőttek számára is könnyebb lehet. A videójátékokban problémákat kell megoldani, gyorsan kell reagálni nem várt helyzetekre, előre kell tervezni, és egyes játékokban, például a stratégiai játékokban, akár komplex taktikákat is kell alkalmazni a győzelemhez. Mindez nagyban segíti a kreativitás, helyzetfelismerés és az emlékezet fejlesztését vagy felnőttek esetében ezen felszín alatti készségek szinten tartását, amelyeknek a romlása a legtöbbször hosszú idő alatt, lassan, de biztosan és sokáig észrevétlenül történik.

Az online játékokon keresztül azonban nem csupán az elemi készségek, hanem komplexebb készségek is javíthatók és komolyabb fejlődési problémák is korrigálhatóak. Az interneten keresztül másokkal együtt történő játék például a szociális készségünket és vezetői képességeinket is nagyban fejlesztheti, akár felnőttek esetében is. Nincs akkora különbség, mint gondolnád aközött, ha egy csapatot kell irányítanod egy online játékban és aközött, ha egy csapatot kell irányítanod a munkahelyeden. Az online téren keresztül történő kommunikáció egyfajta biztonságos távolságot is biztosít azon személyek részére, akik például társas szorongással küzdenek vagy nehezen barátkoznak. Sokan közülük online játék közben sokkal könnyebben kötnek új ismeretségeket, mint a való életben, azonban idővel a sok online interakció segít a való életben való emberi interakciók megfelelő kezelésében is.

Szórakozás, pihenés, kikapcsolódás

A videójátékok és az internetes játékok azonban az eddigieknél sokkal egyszerűbb módon is segíthetnek bizonyos terápiák során. A rohanó világunkban egyre többen fordulnak segítségért kiégés miatt. Bár ilyenkor komolyabb esetben mindenképpen környezetváltozásra van szükség, enyhébb esetekben az is megoldás lehet, ha a páciensnek sikerül többet és tudatosabban kikapcsolódnia. Ebben pedig a számítógépes játékok sokat tudnak segíteni, sokszor olyanoknak is, akiktől korábban teljesen távol ált a gaming. A számítógépes játékokat egyszerűen szórakozási, kikapcsolódási céllal is lehet javasolni különféle terápiák során, ha a cél a páciensre eső pszichológiai nyomás csökkentése. Sokan annyira nehezen viselik az olyan mindennapi terhek súlyát, mint például a munka, családi vagy baráti problémák, anyagi problémák, egészségügyi problémák stb., hogy már nem tudnak passzívan kikapcsolódni és az aktív kikapcsolódás is a nehezükre esik, mivel sokszor már a korábbi hobbijaikat sem tudják élvezni. A számítógépes játékok, mint az aktív kikapcsolódás egyik legszórakoztatóbb és leglebilincselőbb formái segíthetnek enyhíteni a mindennapos stresszt egy ilyen élethelyzetben.

Kapcsolódó cikkek